Phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:31

Bộ Tài chính cho biết: Năm Quý Tỵ, ngành tài chính sẽ bảo đảm phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách Nhà nước, tăng cường hiệu quả các biện pháp quản lý thu thuế, đảm bảo thực hiện có kết quả dự toán thu ngân sách năm 2013 ngay từ những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, hạn chế nợ đọng thuế; rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định...

 

Ảnh minh họa/Internet


Trong năm 2013 ngành tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Giá; tăng cường minh bạch trong điều chỉnh giá các loại hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo sự rõ ràng và chủ động cho các doanh nghiệp, đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính cũng sẽ đề xuất giải pháp hỗ trợ hợp lý đối với những ngành sản xuất gặp khó khăn, người nghèo, người có thu nhập thấp. Đồng thời, thực hiện có kết quả các giải pháp tài khóa có liên quan để hỗ trợ cho tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, xử lý nợ xấu; trong đó tập trung triển khai quyết liệt, có kết quả Đề án: “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015”; nghiên cứu để có các chính sách thuế phù hợp đối với hoạt động mua bán nợ.

 

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]