Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:31

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có kế hoạch quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một trong những kế hoạch hành động đã cam kết trong Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đệ trình UNESCO.

 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử. Ảnh: Minh An

Việc làm này nhằm tôn vinh giá trị của di sản Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ thông qua nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền, quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, qua đó giới thiệu hình ảnh của các tỉnh Nam bộ nói riêng, đất nước nói chung, làm cơ sở cho phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền trong cả nước và giao lưu, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giới thiệu, trình diễn, quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nói chung, Nghệ thuật đờn ca tài tử nói riêng.

 

Nội dung hoạt động quảng bá sẽ bao gồm: Sản xuất các công cụ, tài liệu quảng bá; phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Bộ Ngoại giao để giới thiệu, quảng bá cho Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa của ta ở trong và ngoài nước; lồng ghép giới thiệu Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong dịp tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013”.

Tổ chức đoàn tham gia trình diễn, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tại “Diễn đàn Đối thoại liên văn hóa thế giới lần thứ 2” tại Baku, Azerbaijan; giới thiệu Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V - 2013 hướng tới kỷ niệm 10 năm Công ước UNESCO 2003 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; tại Hội nghị của Hội đồng Âm nhạc truyền thống thế giới lần thứ 43 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc; Liên hoan giao lưu trình diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ toàn quốc lần thứ I; tổ chức đoàn đi biểu diễn, giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ ở Pháp…

Nguồn: ĐCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]