Quốc hội thảo luận Dự án Luật Tiếp công dân

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:11

Theo chương chình kỳ họp, hôm nay (31/5), Quốc hội thảo luận Dự án Luật Tiếp công dân, một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Hòa giải cơ sở, và Dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Hòa giải cơ sở.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hòa giải cơ sở.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ Dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Dự án Luật Tiếp công dân.

Dự thảo Luật Hoà giải cơ sở được trình Quốc hội thông qua gồm 5 chương, 33 điều, đã được tiếp thu, chỉnh lý theo các hướng không điều chỉnh các hình thức hoà giải thích hợp khác của nhân dân ở cơ sở mà quy định theo hướng Nhà nước khuyến khích các hoạt động này để tiếp tục duy trì, thúc đẩy các hình thức hoà giải khác nhằm phát huy sức mạnh cũng như sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng với hoạt động này. Đối với việc bầu hay lựa chọn hoà giải viên, ý kiến của cơ quan chuyên môn của Quốc hội nghiêng về phương án tránh hành chính hoá, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và đơn giản thủ tục, sau khi UBND xã công nhận hoà giải viên phải công bố công khai cho nhân dân biết.

Dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, sSau hơn 10 năm thi hành, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch động vật đã bộc lộ nhiều bất cập đòi hỏi phải xây dựng, ban hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch động vật nhằm quản lý có hiệu quả hơn đối với hoạt động quan trọng này.

Dự thảo Luật trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp này có những nội dung lớn như bổ sung nguyên tắc về phòng, chống sinh vật gây hại phải theo phương châm phòng là chính, sử dụng đồng bộ các biện pháp về phòng chống sinh vật gây hại trong đó ưu tiên các biện pháp sinh học; đề cao trách nhiệm của chủ thực vật trong việc chủ động phòng chống sinh vật gây hại và nguyên tắc hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, từng bước loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật độc hại cho người và môi trường; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật và môi trường.

Đồng thời, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nhấn mạnh đến các hành vi nghiêm cấm nhập khẩu và nhân nuôi sinh vật gây hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trái quy định.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định cụ thể yêu cầu của phòng chống sinh vật gây hại; quyền lợi và trách nhiệm của chủ thực vật; về thẩm quyền công bố dịch; kinh phí chống dịch; kiểm dịch động vật; thuốc bảo vệ thực vật.

Nguồn: chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]