Quốc hội thông qua 6 Luật

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:56

Trong phiên họp toàn thể sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 Luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Điện lực, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Xuất bản (sửa đổi) và Luật Quản lý thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư đã được thông qua với 90,16% số đại biểu tán thành. Điểm đáng chú ý của Luật này quy định “viên chức là người đang làm công tác giảng dạy pháp luật không được hành nghề luật sư”.

Cũng trong sáng 20/11, Luật Xuất bản (sửa đổi) được thông qua với tỷ lệ tán thành 92,37%. Luật Xuất bản có 6 chương, 54 điều. Luật Xuất bản đã bổ sung 1 chương riêng về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử (chương 5).

Theo đó, trên cơ sở kế thừa những quy định từ Luật hiện hành, Luật Xuất bản (sửa đổi) đã bổ sung những quy định mới về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử cập nhật hơn với sự phát triển công nghệ thông tin và hoạt động xuất bản điện tử trong nước cũng như trên thế giới hiện nay. Những quy định này phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử của Việt Nam.

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội thông qua với 87,55% ý kiến tán thành. Luật làm rõ bản chất của hợp tác xã; quy định việc Nhà nước có chính sách ưu đãi với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Đặc biệt, với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi như quy định còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Với 91,16% đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã được thông qua.

Điểm mới đáng chú ý của Luật Điện lực quy định Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện phải được thực hiện công khai, minh bạch về sự biến đổi của các yếu tố cấu thành liên quan đến việc điều chỉnh giá. Nhà nước sử dụng các biện pháp để bình ổn giá bán điện phù hợp với quy định của pháp luật về giá. Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn, giá bán buôn điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng không được vượt qua khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt.

Cũng trong sáng nay Quốc hội đã thông qua Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế với 92,57% đại biểu tán thành. Luật Dự trữ quốc gia được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 94,58% ý kiến tán thành.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]