Sau năm 2015: Bậc phổ thông sẽ giảm môn học, nhiều bộ sách giáo khoa?

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:11

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa đưa ra định hướng về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Tuy đây mới chỉ là phác thảo ban đầu (Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến để hoàn thiện) nhưng cũng đã thấy rõ một số nét cơ bản của hình hài giáo dục phổ thông sau năm 2015…

Theo định hướng này, chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 hướng đến quá trình giáo dục hình thành năng lực chung; năng lực chuyên biệt để con người có tiềm lực phát triển, thích nghi với hoàn cảnh sống, học tập, làm việc luôn biến đổi trong cả cuộc đời. Điều đó có nghĩa, chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 sẽ được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực người học thay vì chủ yếu tiếp cận nội dung trên ghế nhà trường như hiện nay.

Để đạt tới mục tiêu đó, chương trình sẽ được thiết kế theo hướng giáo dục tích hợp các môn học để giảm số đầu môn học bắt buộc, tăng các môn học-chủ đề tự chọn nhưng học sinh lại có được vốn tri thức rộng, gắn với thực tiễn.

Dự kiến sau năm 2015, hệ thống chương trình giáo dục phổ thông sẽ giảm số môn học bắt buộc, tăng số môn học tự chọn. Cấu trúc chương trình phổ thông vẫn sẽ được giữ nguyên là 12 năm như hiện nay nhưng chương trình có trọng số cho một số môn cốt lõi. Theo đó, Toán học, ngôn ngữ (tiếng Việt, ngoại ngữ) và Công nghệ thông tin sẽ được coi là những môn học cốt lõi.

Về các kỳ thi, Ban soạn thảo dự kiến sau năm 2015, kỳ thi tuyển sinh đầu vào THCS, THPT sẽ giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các trường. Về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục – Đào tạo chỉ ban hành quy chế thi, phôi bằng và xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập. Còn sở Giáo dục – Đào tạo sẽ tổ chức và xử lý kết quả thi. Bằng tốt nghiệp THPT được cấp cho học sinh trên sơ sở kết quả đánh giá cả quá trình học và kết quả thi.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng sẽ tổ chức đánh giá trên diện rộng chất lượng giáo dục phổ thông bằng cách tổ chức đánh giá định kỳ quốc gia ở lớp cuối mỗi cấp học với các lớp 5, 9, 11.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục-Đào tạo dự kiến bỏ độc quyền sách giáo khoa. Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2021-2022, chương trình, sách giáo khoa sẽ được tiến hành thử nghiệm và dạy đại trà. Sẽ có một chương trình quốc gia thống nhất do Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức, xây dựng thẩm định và ban hành. Trên cơ sở đó, có thể có 1 hoặc nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau, hoặc một số quyển sách giáo khoa khác nhau được biên soạn theo chương trình quốc gia.

Đề án này đang tiếp tục được lấy ý kiến hoàn thiện.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]