Tăng cường kiểm tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:06

Cục Dân quân tự vệ (DQTV)-Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng bộ, ngành và địa phương cho biết năm 2012, Ban CHQS các bộ, ngành đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở phối hợp với cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật; sắp xếp QNDB và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên (DBĐV), động viên công nghiệp theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổ chức đăng ký, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi nhập ngũ; chấp hành nghiêm lệnh điều khám sức khỏe của địa phương và hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các bộ, ngành đã tổ chức tốt việc tiếp nhận số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, được các cơ quan, đơn vị sắp xếp việc làm ổn định.

Năm 2013, các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo các cơ quan, cơ sở tăng cường kiểm tra, rà soát việc đăng ký, quản lý, sắp xếp QNDB và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị DBĐV; làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân trong độ tuổi tham gia DQTV.

Nguồn: QĐND Online

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]