Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2013

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:21

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động. Nghị định này thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP.

Theo đó, từ ngày 1-1-2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng chia theo 4 vùng như sau: Vùng I: 2.350.000 đồng/tháng (hiện nay là 2.000.000 đồng/tháng); vùng II: 2.100.000 đồng/tháng (hiện là1.780.000 đồng/tháng); Vùng III: 1.800.000 đồng/tháng (hiện là 1.550.000 đồng/tháng); vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng (hiện là 1.400.000 đồng/tháng).

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]