Tập trung khen thưởng người lao động trực tiếp

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:55
* Có nơi tỷ lệ chiến sĩ thi đua... chiếm 70%
Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. Nét nổi bật là các địa phương đã có giải pháp nâng tỷ lệ khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất. Trong đó, trên 50% tỉnh, thành có tỷ lệ khen thưởng người lao động cao (Hà Nội, Tây Ninh, Bến Tre đạt trên 80%).
Liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã giải quyết hơn 800 đơn đúng thời hạn. Đặc biệt, phong trào hiến đất làm đường được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Tuy nhiên, việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, hành chính hóa, chậm đổi mới. Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đầu tư cho công tác tổ chức phong trào; chưa đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả. Công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua ở một số bộ, ngành, địa phương không chặt chẽ, không đảm bảo quy trình, thủ tục, còn nể nang, cào bằng vì vậy tỷ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở rất cao, thậm chí đến 70%, trong khi chất lượng không đảm bảo, không tiêu biểu. Việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc vẫn chủ yếu tập trung cho cán bộ, công chức và cán bộ lãnh đạo quản lý.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan, lưu ý: Tư tưởng phong trào thi đua năm 2013 là đồng thuận cao, thi đua giỏi về đích sớm. Việc phát động phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả. Không nên cùng lúc phát động quá nhiều phong trào mà phải chọn phong trào thật trọng tâm, trọng điểm để phát động, tránh hình thức. Đảm bảo dân chủ về bình chọn, minh bạch trong việc tôn vinh các điển hình. Không khen thưởng nhiều cán bộ lãnh đạo, mà tập trung khen các tổ chức nhỏ, khen người lao động trực tiếp ngày đêm sản xuất tạo ra giá trị gia tăng, người dân.  
Nguồn: SGGPOL
Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]