Tập trung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:49

Tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2012 và định hướng chính sách năm 2013. Theo đó, năm 2012 việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN đã đạt được những kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu tiền tệ tăng trưởng hợp lý (tổng phương tiện thanh toán cả năm 2012 tăng khoảng 20%, tín dụng tăng khoảng 7%), mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm mạnh, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được cải thiện, nợ xấu của các TCTD sau khi tăng mạnh vào những tháng đầu năm đã được khống chế và từng bước xử lý, thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định, bảo đảm các TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh,... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng còn một số vấn đề chưa được như mong muốn: Tăng trưởng tín dụng thấp hơn nhiều so mục tiêu đề ra, hoạt động của hệ thống các TCTD về cơ bản an toàn nhưng nợ xấu gia tăng, thanh khoản của toàn hệ thống đã được cải thiện đáng kể song một số ngân hàng vẫn gặp khó khăn, một số TCTD chưa chấp hành nghiêm các quy định lãi suất huy động tối đa của NHNN.

NHNN cho biết, trong năm 2013, sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, bảo đảm kiểm soát lượng cung tiền tương ứng, các chỉ tiêu tiền tệ ở mức hợp lý (chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2013 khoảng 12%); tiếp tục chỉ đạo các TCTD tập trung vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; không kiểm soát tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích...

Nguồn: NDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]