Thủ tướng phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HLH Phụ nữ các cấp"

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:02

Một trong những mục tiêu của Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp" giai đoạn 2013 - 2017 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đến năm 2017 có 90% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã đạt chuẩn.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2017, ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trung ương và cấp tỉnh được bồi dưỡng về chuyên môn theo chương trình quy định cho từng vị trí công việc.

 

Ảnh minh họa - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ


Ít nhất 90% Chủ tịch, cán bộ trong quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác phụ nữ theo chương trình quy định cho từng loại đối tượng.

 

Đồng thời, Đề án phấn đấu đến năm 2017 đào tạo về chuyên môn cho 4.000 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, đảm bảo mục tiêu 90% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng chuẩn về kiến thức, kỹ năng công tác phụ nữ cho 30.000 người (khoảng 30%) là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và chi hội trưởng chi hội phụ nữ.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án sẽ tập trung vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu như: Bồi dưỡng chuyên môn theo vị trí công việc cho cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh; bồi dưỡng về công tác phụ nữ cho Chủ tịch, nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện; bồi dưỡng về công tác phụ nữ cho Chủ tịch, nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác phụ nữ cho Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và chi hội trưởng chi hội phụ nữ; đào tạo trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác phụ nữ cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã; tập huấn chuyển giao chương trình bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về công tác phụ nữ.

Nguồn: chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]