Thủ tướng yêu cầu dừng thu ở các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:42

Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xóa bỏ, dừng thu từ ngày 1/1/2013 đối với các trạm thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách nhà nước, các trạm thu phí sử dụng đường bộ trả nợ vay.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý đối với các trạm thu phí khác (trừ các trạm thu phí hoàn vốn các dự án BOT) trong tháng 1/2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về việc xử lý lao động, trang thiết bị, tài sản và vé tồn của các trạm thu phí xóa, dừng thu, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với các trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương, Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý, sắp xếp các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc nêu trên.

Được biết, trên hệ thống quốc lộ và đường cao tốc hiện nay có khoảng 57 trạm thu phí.Theo phân loại của Tổng cục đường bộ Việt Nam, tại thời điểm này có 12 trạm nộp ngân sách, 5 trạm trả nợ vay, 5 trạm đang bán quyền thu phí, 29 trạm thu hoàn vốn dự án BOT, 4 trạm thu hỗ trợ vốn dự án BOT, 1 trạm thu để hình thành vốn điều lệ cho CIPM Cửu Long, 1 trạm thu hoàn vốn đường cao tốc.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]