Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:08
Sáng 1/6, Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) đã diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamĐặng Ngọc Tùng cho biết: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các cấp công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 đề ra. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn tổ chức quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, đặc biệt là Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”. Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, góp phần tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc cho người lao động. Hoạt động của công đoàn trong việc nghiên cứu, tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 tiếp tục thu hút sự quan tâm của công nhân viên chức, người lao động. Các hoạt động trong “Tháng Công nhân” tiếp tục hướng về cơ sở, gần hơn với người lao động. Công đoàn các cấp phát động hiệu quả các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội….
Tại Hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận Báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, trong đó phân tích làm rõ những vấn đề cần giải quyết trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn; bài học kinh nghiệm qua 5 năm hoạt động của Công đoàn; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động…
Các đại biểu cũng cho ý kiến về Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thảo luận về Đề án nhân sự, cấu tạo Ban chấp hành và cơ quan thường trực của Tổng Liên đoàn khóa XI; Báo cáo công tác kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2013; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) và Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên công đoàn và người lao động với Đảng, Nhà nước qua Đại hội Công đoàn các cấp.
Theo TTXVN
Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]