Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Nghiên cứu tổng kết hệ thống phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:38

Ngày 31-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trong năm 2012; cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác của hội đồng trong năm 2013; đồng thời gợi mở những yêu cầu, nhiệm vụ và định hướng lớn trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị nhiệm kỳ khóa XI. Trong thời gian ngắn, lực lượng ít, công việc nhiều, Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai các công việc một cách bài bản, hiệu quả trên các lĩnh vực, tập trung vào 11 công việc chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao và đạt được các kết quả quan trọng; nội bộ đoàn kết hơn, không khí làm việc phấn chấn hơn.

Về công việc sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ khóa XI, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương rất nặng nề, có nhiều việc phải làm và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Trong khi đó, tình hình trong nước khó khăn, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đang đặt ra nhiều vấn đề mới về mặt lý luận. Mọi công việc, hoạt động của hội đồng đều nhằm trả lời câu hỏi: Kết quả nghiên cứu, sản phẩm thu hoạch của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ khóa này là gì, có bước tiến gì mới về mặt lý luận? Trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết, chắt lọc từ thực tiễn, cần làm rõ những vấn đề mới, thời cơ và thách thức mới đang đặt ra cho cách mạng nước ta. Đây là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động đề xuất, khẩn trương triển khai các công việc cần thiết, phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới. Về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh học tập phong cách Hồ Chí Minh, nói thế nào, viết thế nào, đi công tác, làm việc, học tập, ăn, ở, tiếp khách, ngoại giao thế nào... phải tăng cường nghiên cứu, tổng kết thành một hệ thống.

Cần tiếp tục nghiên cứu về phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền, phải tổng kết từ thực tiễn, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc, đề xuất, nâng cao chất lượng thẩm định, thấy sai thì phải sửa ngay. Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước thì phải kiểm tra, giám sát xem có bảo đảm thực hiện đúng đường lối, nghị quyết không, không để lợi ích nhóm chi phối, làm sai lệch đường lối của Đảng.

Tổng Bí thư mong muốn, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ hoàn thành các chương trình, đề tài nghiên cứu đã được thông qua, cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc; đạt kết quả mới, bước tiến mới về mặt lý luận, đóng góp vào xây dựng Nghị quyết Đại hội XII.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]