Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:02

Ngày 22-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) năm 2012.

Năm 2012, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn thách thức, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN đã quan tâm phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc; kiến nghị Nhà nước ban hành nhiều cơ chế chính sách về an sinh xã hội, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN đã góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch cho rằng, các chương trình phối hợp giữa hai bên đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương cùng quan tâm đến việc nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của MTTQVN, cùng phối hợp để động viên phong trào thi đua yêu nước, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]