Tránh đồng loạt điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:01

Bộ Tài chính vừa có Công văn đề nghị Bộ Y tế chủ trì, chỉ đạo việc triển khai thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2013 của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trong cả nước, tránh tình trạng các cơ sở y tế đồng loạt điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân cũng như mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

 

Ảnh minh họa


Cụ thể, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2013; tính toán kỹ tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân, khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Y tế trước khi tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thời điểm áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch tổng thể lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2013 của Bộ Y tế; tránh tình trạng các cơ sở y tế đồng loạt điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân cũng như mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012. Ban hành đầy đủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật y tế làm căn cứ để giám sát và kiểm soát việc sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, vật tư,... tránh lạm dụng làm gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế sớm chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc đánh giá khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh của quỹ bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh điều chỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]