Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020"

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:39

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020”.

Ngày 09/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” (sau đây gọi là Đề án). Để triển khai Đề án đạt hiệu quả tốt, Bộ GD&ĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các tỉnh) chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp (từ cấp tỉnh tới cấp xã). Thành phần Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh gồm: Lãnh đạo tỉnh là trưởng ban; Giám đốc sở GD&ĐT là phó trưởng ban thường trực; các thành viên là lãnh đạo các sở ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp...

 

Ảnh minh họa. Nguồn: VA


Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, các tỉnh xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

 

Lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu đã và đang triển khai như: Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2015; Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ; Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”...

Tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chính quy tại các cơ quan, doanh nghiệp, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; ưu tiên các đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ, người bị thiệt thòi và các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

Phân công các đơn vị phụ trách theo nhóm đối tượng. Sở Nội vụ sẽ phụ trách nhóm cán bộ công chức, viên chức. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phụ trách nhóm lao động nông thôn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phụ trách nhóm những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phụ trách nhóm lao động trong các doanh nghiệp (ưu tiên khu chế xuất, khu công nghiệp).

Phân công các sở, ban, ngành theo dõi, chỉ đạo theo địa bàn. Chỉ đạo sở tài chính, sở kế hoạch và đầu tư phối hợp với sở GD&ĐT và các ban ngành liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính và phân bổ ngân sách cho các hoạt động của Đề án.

Hằng năm, các tỉnh định kỳ gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập vào tháng 6 và tháng 12 qua đơn vị thường trực là Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: ĐCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]