Từ 1-3-2013: Thu phí rút tiền ATM nội mạng

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:42

* Không áp đặt hạn mức một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 2 triệu đồng

Ngày 28-12, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư số 35quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

Theo đó, các tổ chức phát hành thẻ ghi nợ nội địa sẽ được thu phí rút tiền ATM của khách hàng từ ngày 1-3-2013 theo khung phí dịch vụ thẻ được NHNN ban hành. Cụ thể, từ ngày 1-3-2013 đến 31-12-2013, mức phí rút tiền ATM nội mạng từ 0 đồng đến 1.000 đồng/giao dịch; từ ngày 1-1-2014 đến 31-12-2014, mức phí rút tiền ATM nội mạng từ 0 đồng đến 2.000 đồng/giao dịch; từ ngày 1-1-2015 trở đi mức phí rút tiền ATM nội mạng từ 0 đồng đến 3.000 đồng/giao dịch. Mức phí rút tiền ngoại mạng (giao dịch thẻ thực hiện tại ATM của tổ chức không phải tổ chức phát hành thẻ cho chủ thẻ) từ 0 đồng đến 3.000 đồng/giao dịch.

Ngoài ra, khung này cũng quy định một số mức phí giao dịch khác như: chuyển khoản bằng thẻ tại ATM từ 0 đồng đến 15.000 đồng/giao dịch; phí phát hành thẻ từ 0 đồng đến 100.000 đồng/thẻ; phí thường niên từ 0 đồng đến 60.000 đồng/thẻ/năm…

Thông tư 35 nêu rõ: mức phí do tổng giám đốc hoặc giám đốc tổ chức phát hành thẻ quy định tại biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình. Tổ chức phát hành thẻ không được thu phí từ chủ thẻ đối với những giao dịch thẻ không thành công hoặc giao dịch thẻ bị sai sót không phải do lỗi của chủ thẻ.

* Cùng ngày, Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Thông tư 36, trong đó quy định các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán “không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 2 triệu đồng” nhằm tránh việc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đặt hạn mức cho một lần rút tiền quá thấp, gây trở ngại cho khách hàng như phải thao tác nhiều lần hoặc bị tính phí rút tiền nhiều lần và không ảnh hưởng đến việc khách hàng rút tiền từng lần ở mức thấp hơn 2 triệu đồng.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]