Từ ngày 2-1-2013, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:41

Theo Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4, bản dự thảo sẽ được công bố trên trang thông tin điện tửhttp://duthaoonline.quochoi.vn để lấy ý kiến nhân dân, bắt đầu từ ngày 2-1-2013 đến ngày 31-3-2013.

Đối tượng lấy ý kiến bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

Bản dự thảo lấy ý kiến nhân dân lần này đã làm rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, quan điểm về chủ quyền nhân dân theo hướng nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và các cơ quan khác của Nhà nước, bổ sung và phát triển nguyên tắc “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” theo tinh thần của Cương lĩnh.

Nghị quyết của Quốc hội quy định, người dân có thể góp ý về dự thảo thông qua nhiều hình thức: góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 6 của Nghị quyết số 38/2012/QH13 (cơ quan, tổ chức mà mình là thành viên để tổng hợp báo cáo Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; gửi ý kiến đóng góp trực tiếp bằng văn bản đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội hoặc đóng góp bằng email đến hộp thư điện tử ubdtsdhp@qh.gov.vn); đóng góp qua trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn; tham gia thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm do các cơ quan và tổ chức tổ chức; qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức thích hợp khác.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]