Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc phối hợp lấy phiếu tín nhiệm

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:38

Ngày 6-3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đồng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2013.

Theo đó, hai cơ quan sẽ tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, trong đó có những dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo tầng lớp nhân dân như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Tiếp công dân... Hai cơ quan sẽ phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, khắc phục tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”, không phản ánh được ý kiến, nguyện vọng của đa số cử tri; khắc phục tính hình thức, đơn điệu của các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, một trọng tâm công tác năm 2013 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phối hợp triển khai là Nghị quyết số 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, nhằm đảm bảo các thông tin chính xác, khách quan đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]