Việt Nam có "Ngôi nhà xanh một Liên hợp quốc"

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:04

Ngôi nhà xanh một Liên hợp quốc (LHQ)" đã được khởi công xây dựng chiều 21-1 tại Hà Nội. Từ một tòa nhà là nơi ở cho nhân viên LHQ, địa chỉ 304 Kim Mã sẽ trở thành nơi làm việc chung của gần 20 tổ chức LHQ sau khi được hoàn thành vào tháng 1-2014. Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện sáng kiến thống nhất hành động. Đến khi hoàn thiện, "Ngôi nhà xanh một LHQ" sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác bền vững lâu dài giữa Việt Nam và LHQ. Đây là một hợp phần trong Sáng kiến một LHQ mà Việt Nam được chọn là một trong 8 nước thực hiện thí điểm. Sáng kiến này là đáp ứng của LHQ trước kêu gọi của Chính phủ Việt Nam về một LHQ hoạt động hiệu quả hơn.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]