Xây dựng quy hoạch, lộ trình tạm sử dụng một phần hè phố, lòng đường

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:24

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, trong đó có nội dung về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông giữ xe.

Về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông giữ xe trong Điều 25 dự thảo Nghị định nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải nghiên cứu bổ sung nội dung về xây dựng quy hoạch, có lộ trình tạm sử dụng đến năm 2023.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, khai thác sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông và để trông giữ xe, thu phí nộp ngân sách.

 

Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường phải đảm bảo không gây mất trật tự, an toàn giao thông và bắt buộc đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Ảnh Chinhphu.vn

Dự thảo trên phải hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2013.

 

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, trong đó có quy định về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe.

Theo dự thảo đang cần hoàn thiện đến quý II/2013, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông, giữ xe có thu phí với điều kiện vị trí hè phố, lòng đường đó không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị. Trong đó, phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ cho một chiều đi;... Đồng thời, vị trí hè phố, lòng đường được sử dụng tạm thời để trông, giữ xe cũng phải đảm bảo phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu 1,5m...

Nguồn: Chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]